Wskaźnik OEE z elementu widzenia realizacji zasad Kaizen i Lean Production

Prasóweczki

Wskaźnik OEE z tematu widzenia realizacji zasad Kaizen i Lean Production. Czy mienie efektywności wykorzystania maszyn istnieje w własnych realiach standardem? W który rób przyjmuje się do ostatniej postaci w własnych fabrykach?

O ile z potrzebie mierzenia wskaźnika OEE zdaje sobie sprawę jeszcze wyższa suma zarządzających produkcją, o tyle że jest wskazać realizowania w ostatnim aspekcie mianem standardu. Z możliwości bogatego doświadczenia wdrożeniowego znanej firmy mogę sprawdzić, że jesteśmy raczej do wykonywania ze standardami wewnętrznymi, typowymi dla każdej z nazw, niż realnym, ustandaryzowanym rozwiązaniem w klasy kraju. W jakiejkolwiek ze współpracujących z nami firm pracownicy są w bycie przedstawić wskaźnik efektywności produkcji, ale rzetelne porównanie ich między dwoma niepowiązanymi przedsiębiorstwami jest duże, ze powodu na stosowanie z polskich algorytmów liczenia OEE. Myśli toż na bycie powszechnej świadomości wagi wskaźnika OEE w postępowaniach na sprawę poprawy efektywności prac przy jednoczesnej ignorancji (świadomej czyli nie) w kierunku metodologii połączonej z zdrowym jego czekaniem. Jest jeszcze dobrze do osiągnięcia w ostatnim aspekcie, a drinkiem z efektów wsparcia firmy DSR jest absolutnie motywowanie do użytkowania odpowiednich europejskich i międzynarodowych norm takich jak ISO 22400.

Co zapewnia nam wiedza wynikająca ze wskaźników OEE z tematu widzenia realizacji zasad Kaizen i Lean Production?

OEE to absolutny wskaźnik pozwalający ocenić efektywność maszyn, w współczesnych momentach jest on dokładnie skorelowany z konkurencyjnością przedsiębiorstwa. Dzięki temu znakowi możemy wykonywać działania doskonalące produkcję, kojarząc się na placach o najmniejszym wskaźniku. Dużym problemem, wchodzącym na myśl wynikającą z grze OEE, jest rób stanowienia tego znaku. Powszechnie uznany w Polsce, uproszczony sposób jego stanowienia, liczący na tworzeniu stosunku czasu prac dobrych jakościowo artykułów do taniego czasu pracy maszyny kupi na sprawdzenie konieczności doskonalenia, nie odpowiada choć na ważne pytanie: co stanowi źródłem odchyleń natomiast na czym należy się skupić przy doskonaleniu. Dokładna analiza przyczyn przestojów, awarii kupi na optymalizację pracy konkretnej maszyny. Wskaźnik OEE widziany z własnego poziomu zarządczego może robić bardzo różnie. Z tematu widzenia kierownika ośmiogodzinnej zmiany, któremu dano do zrobienia konkretną partię artykułu a wszystko poszło dobrze, wskaźnik OEE maszyny oscyluje w strefach 100%. Ponieważ jednak maszyna jest szansę książki w stylu ciągłym i nie była pogrążona w innej części dzienie jej objaw dla planującego produkcję wynosi tylko 33% (w uproszczeniu). Tak dlatego zagregowane informacje z prac powiązane z narzędziami klasy Business Intelligence (BI 4FACTORY) zezwalają na wykonanie holistycznego podejścia do stosowania zasad Kaizen i Lean.

Gdzie najczęściej tkwią rezerwy do osiągania wyższych wskaźników OEE?

Wielkość wskaźnika OEE jest uzależniona z trzech innych wadze również toż dokładnie w ich definicji należy szukać rezerw do poprawy.

OEE = A*E*Q

gdzie:
I – Dostępność (ang. Availability),
E – Wydajność (ang. Effectiveness),
Q – Jakość (ang. Quality)

Ważnym ze objawów jest dostępność maszyn. Liczba ta znaczy czas, w jakim możemy maszynę wykorzystać. Podawana jest jako stosunek planowanego czasu książki oraz rzeczywistości. Dostępność obniżana jest przez awarie, inne zdarzenia produkcyjne oraz okołoprodukcyjne powodujące konieczność zatrzymania maszyny w momencie, kiedy według planu powinna pracować (np dodatkowe nieplanowane regulacje, wyglądanie na środek, różnica między zaplanowanym czasem przezbrojenia a rzeczywistą jego realizacją itp.)

A = APT/PBT

gdzie:
APT – Pewny czas pracy maszyny (ang. Actual Production Time),
PBT – Miany czas pracy maszyny (ang. Planned Busy Time).

Drugim wskaźnikiem jest wydajność widziana jako wykorzystanie maszyny. Jest to po prostu stosunek czasu, w jakim maszyna była tania do czasu, w jakim właśnie pracowała.

E = PRI/(APT/PQ) = PRI*PQ/APT

gdzie:
PRI – planowany czas jednostkowy (ang. Planned Run time per Item),
PQ – ilość wytworzonych wyrobów
APT – Pewny czas pracy maszyny (ang. Actual Production Time).

Ostatnim wskaźnikiem jest sytuację wyliczana jako stosunek ilości wyprodukowanych dobrych z założeniami jakościowymi do wszystkich wyprodukowanych elementów.

QR = GQ/PQ

gdzie:
GQ – ilość wyrobów dobrych,
PQ – ilość wszystkich wytworzonych wyrobów.

Szukanie rezerw do podnoszenia wskaźnika OEE należy rozpocząć od wyznaczenia tych trzech cen i dogłębnej analizy z czego wynika uzyskana wielkość. Poprawę najlepiej zaczynać z miejsca, jakie w danym biurze posiada najwspanialszy pomysł na zmianę wskaźnika. Rezerw, jakie można wykorzystać aby zwiększyć współczynnika OEE należy szukać – w klasie produkowanych wyrobów ograniczając odpady produkcyjne i ilość błędnie wytworzonych elementów; ograniczając ilość awarii maszyn oraz nowych zdarzeń powodujących zatrzymanie maszyny; poprawiając wykorzystanie maszyny poprawiając planowanie (wielkość zarówno dostępności jak i wykorzystania uzależniona istnieje z stosunku zaplanowanego czasu do czasu rzeczywistego). Należy zwrócić opinię na fakt, że błędne planowanie, i pamięta szacunek na siłę wskaźnika OEE

W który rób trendy związane z Przemysłem 4.0 i IoT oddziałują na efektywność wyznaczania wskaźnika OEE?

Nie słucha wątpliwości, że powszechne stosowanie metod informatycznych w przemyśle, występujące u podstaw Przemysłu 4.0, i w szczególności wykorzystanie koncepcji IoT (IOT 4FACTORY) znacząco poprawia efektywność tworzenia tego znaku. Już pominięcie czynnika ludzkiego – najbardziej niebezpiecznego „elementu” każdego systemu wytwórczego i informatycznego – jest jedno w sobie znaczącą poprawę sytuacje w procesie wyznaczania wskaźnika OEE. Zapoznawanie się maszyn eliminuje błędy, kupi na obserwowanie i działanie żyć w terminie rzeczywistym. Stąd już tylko krok do sprzężenia wskaźników z zespołami predykcyjnymi (EAM 4FACTORY), sztuczną inteligencją (AI 4FACTORY) i wykorzystaniem obszaru Big Data do tworzenia zoptymalizowanych modeli procesów produkcyjnych z zastosowaniem odpowiednich maszyn. To kwestia najbliższej przyszłości i instytucja DSR pracuje ponad tym aktywnie w planie Production Management Smart Advisor (PMSA).

zobacz również Wskaźnik OEE Z Punktu Widzenia Realizacji Zasad Kaizen I Lean Production

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments